Ondersteuning implementatie ECD

Zorg- en Wooncentrum De Haven in Bunschoten is in 2014 overgestapt op een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Open Steps heeft het wooncentrum ondersteund bij de archiefbouw, de procesanalyse en -inrichting en bij het overzetten van dossiers uit het oude naar het nieuwe ECD.

De uitdaging

Een ECD in de vorm van Sharepoint lijsten en formulieren dat vervangen zou worden door een .NET applicatie, met een paar interessante uitdagingen:

Handwerk? Daar leek het eerst wel op. Maar met onze gezonde aversie tegen handmatige oplossingen hebben we eerst gezocht naar geautomatiseerde oplossingen. Die hebben we gevonden in de vorm van PowerShell scripts waarmee we losse lijsten in een leesbaar formaat op konden vragen. Daarna konden alle dossiers worden ingelezen in het nieuwe ECD of weggeschreven worden naar het archief.

Excel en papier

De implementatie van het nieuwe ECD stond niet op zichzelf: het was onderdeel van een groter professionaliseringsprogramma. In dat kader hebben we een diepgaande analyse van de bedrijfsprocessen verzorgd. Met de uitkomsten daarvan kon het professionaliseringsprogramma gevoed worden en kon de organisatie de beoogde efficiëntieslag maken.

Voor sommige van de onderzochte processen was de conclusie dat het proces direct geautomatiseerd kon worden. Zo hebben we een tool voor tijdregistratiecontrole in de Thuiszorg gerealiseerd. De organisatie kan nu eenvoudig per cliënt een overzicht uit het nieuwe ECD genereren. Na ondertekening wordt het document gescand en via een geautomatiseerd proces bij de cliënt in het dossier gevoegd.

Het resultaat

We zijn best trots op wat we bereikt hebben:

Meer weten? Of heb je een vergelijkbare vraag? Neem contact met ons op!