Ondersteuning implementatie PlanCare2 bij het Parkhuis

Zorgorganisatie Het Parkhuis in Dordrecht is vanaf september 2015 overgegaan naar een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Hiervoor was een soepele migratie van de oude software (PlanCare Dossier) naar de nieuwe software (PlanCare 2) gewenst.

Voor de initiële inrichting en implementatie van PlanCare 2 was zes maanden doorlooptijd gepland. Om dit succesvol af te ronden was niet alleen een strakke planning van belang, maar vooral een 'hands on'-mentaliteit. Wij zijn op de locatie zelf aan de slag gegaan zodat we duidelijk voor ogen kregen waar de knelpunten zaten en hoe het proces geoptimaliseerd kon worden. Open Steps heeft de migratie van Plancare Dossier naar PlanCare 2 op verschillende manieren ondersteund.

Het ontwikkelen van het historisch zorgdossier

Het beschikbaar maken van dossiergegevens uit het oude ECD systeem binnen PlanCare 2 is van essentieel belang voor een soepele migratie. Om te voorkomen dat medewerkers alle gegevens uit het oude systeem handmatig opnieuw moeten invoeren, hebben we verschillende scripts geschreven die dit proces automatiseren en per afdeling (of groep afdelingen) uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor zijn bij alle cliënten de historische kaarten als PDF-bestand beschikbaar.

Systeeminrichting op maat

We hebben ondersteuning geboden bij de inrichting van PlanCare2 op basis van de specifieke wensen en voorkeuren van Het Parkhuis. Een voorbeeld hiervan is het verzamelen en omzetten van formulieren en documenten naar vaste formuliersjablonen en vragenlijsten die vanuit PlanCare2 centraal beschikbaar zijn, zodat iedereen altijd dezelfde en laatste versie gebruikt.

Meer weten over onze werkwijze? Of heb je een vraag over deze opdracht? Neem contact met ons op!